Indkaldelse til:

Ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub
onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen
Boldrendetider og lignende tilrettelægges af bestyrelsen, jf. vedtægternes § 13, stk. 1.

5. Indkomne forslag fra medlemmer
Forslag fra medlem 3602 Freddie Fjeldsted:
Forslag 1 til ændring af vedtægternes § 6, stk. 1:
Efter kontingent indsættes ”og gebyrer” i paragraffen.
Forslag 2
Hvis forslag 1 vedtages, skal foreningen tilbagebetale de omkostninger den enkelte har haft til lægeattest eller vogntilladelse. Medlemmerne skal selv anmode om tilbagebetaling via kontoret.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent, samt indskud
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på kr. 500 for voksne, kr. 150 for langdistance, kr. 100 for ungsenior, junior og drageunger.
Bestyrelsen foreslår boldafgiften på kr. 200 overført til kontingent.

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af formand, når denne er på valg
Ikke på valg

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
Ulrik Ankerstjerne (modtager genvalg)
Nicolai Lyck (modtager genvalg)
Lars Jensen (modtager genvalg)
Jørgen Jakobsen (modtager genvalg)
Heidi Ungermann (modtager genvalg)

10. Forslag til Suppleant:
Joan Gronemann (modtager valg)
Trine Mathiesen (modtager valg)

11. Valg af revisor
Fortsat TT Revision

12. Eventuelt           

Årsregnskab/rapport 2021
Beretning 2021
REFERAT 16.03.2022
Årsregnskab/rapport 2020
Beretning 2020
REFERAT 26.05.2021
Årsregnskab/rapport 2019
Beretning 2019
REFERAT 14.10.2020
Årsregnskab/rapport 2018
Beretning 2018
REFERAT 15.03.2019