Indkaldelse til:

Ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub
onsdag d. 15. marts 2023 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har modtaget tilbud på etablering af jordvarme til opvarmning af klubhuset, samt etablering af solceller på sydsiden af tagene på baglader og greenkeepergård. Tilbuddene er endnu ikke teknisk gennemgået og prisforhandlet, men det samlede projekt beløber sig til ca. 2,5 mio. kr. Bestyrelsen indstiller, at projektet igangsættes så snart vilkårene er færdigforhandlet og finansieringen er på plads. Vedtages forslaget vil det medføre en merudgift på ca. 1 mill. i forhold til det udsendte budget for 2023 grundet udskiftning af tagplader på baglader og maskinlade.

Investeringen vil medføre en årlig besparelse på 320.000 kr. på gas og el.

Godkendelse af, at klubben, jf. vedtægternes §13 stk. 1, optager størst muligt realkreditlån eller banklån til finansiering af projektet og evt. forøgelse af likviditeten.

5. Indkomne forslag fra medlemmer

Ingen forslag

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent, samt indskud
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af formand, når denne er på valg
Johnny Twile (modtager genvalg)

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
1. Carsten Ardilsø (modtager genvalg)

2. Michael Veile Jensen (modtager genvalg)

3. Jan Madsen (modtager genvalg)

10. Forslag til Suppleant:
Trine Mathiesen (modtager genvalg)

11. Valg af revisor
Fortsat TT Revision

12. Eventuelt           

Årsrapport 2022
Beretning 2022
REFERAT 15.03.2023
Årsregnskab/rapport 2021
Beretning 2021
REFERAT 16.03.2022
Årsregnskab/rapport 2020
Beretning 2020
REFERAT 26.05.2021
Årsregnskab/rapport 2019
Beretning 2019
REFERAT 14.10.2020
Årsregnskab/rapport 2018
Beretning 2018
REFERAT 15.03.2019