Indkaldelse til

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub
onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19:00 på Dragør Skole,
Vestgrønningen, 2791 Dragør. Bemærk der skal ske tilmelding
via Golfbox. Se særlige regler ved tilmelding.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag fra medlemmer
Forslag fra medlem 576 Allan Jensen. Vedtægtsændring af vedtægternes § 5, stk. 1 – Udmeldelse:
Medlemskab er normalt bindende for et år ad gangen, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til 31. marts, dog i tilfælde af kontingentstigning eller anden form for ekstra indbetalinger til Dragør Golfklub skal det være muligt at melde sig ud af Dragør Golfklub, før kontingentforhøjelse eller ekstra indbetalinger kan træde i kraft.
Bestyrelsen anbefaler, at der ikke stemmes for vedtægtsændringen, da dette gør, at det ikke er muligt at lave budget.
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent, samt indskud
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på kr. 200 for voksne, kr. 150 for langdistance, kr. 100 for ungsenior, junior og drageunger.
7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af formand, når denne er på valg
Johnny Twile, formand (modtager genvalg)
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
Carsten Ardilsø, kasserer (modtager genvalg)
Michael Veile Jensen, turneringsudvalg (modtager genvalg)
Jan Madsen, Sponsorudvalg (modtager genvalg)
10. Forslag til Suppleant:
Malene Hansen (modtager genvalg)
11. Valg af revisor
Fortsat TT Revision
12. Eventuelt

Årsregnskab/rapport 2020
Beretning 2020
REFERAT 26.05.2021
Årsregnskab/rapport 2019
Beretning 2019
REFERAT 14.10.2020
Årsregnskab/rapport 2018
Beretning 2018
REFERAT 15.03.2019