Generelle regler

Turneringsbestemmelser

Generelle regler for afvikling af turneringer i Dragør Golfklub

Alle medlemmer, der er fyldt 13 år og ikke i restance, kan deltage i klubbens turneringer.
Hvis du vil deltage i en turnering, skal du læse propositionen for turneringen.
Tilmelding kan ske på Golfbox eller på skærm i klubben mindst 3 uger før
turneringen skal finde sted (mandag).
Startlister vil blive offentliggjort senest torsdag inden turneringsdagen.
Der vil være turneringer med forskellige begrænsninger i antal, handicap eller andet.

Turneringsfee fastsættes af Turneringudvalget for den aktuelle turnering. Beløbet er incl. spisning.

Turneringsfee skal betales ved tilmelding på Golfbox. Turneringsfee betales ikke tilbage ved afbud, efter tilmeldingsfrist.

Eventuelt afbud skal tilgå turneringsleder eller kontoret senest ved tilmeldingsfristen ophør, for at få betalt turneringsfee tilbage. Såfremt man har meldt afbud i tide, betales turneringsfee tilbare ved returnering af internetbetalingen.
Hvis en spiller udebliver og ikke har meldt rettidigt afbud, er spilleren udelukket fra den næste turnering og kan ikke få returneret sin turneringsfee.

 

Deltagerkontrol

Straks efter tilmeldingsfristens udløb kontrollerer turneringskomiteen, om de tilmeldte spillere opfylder deltagerbetingelserne. Herefter foretages bortskæring af eventuelle deltagere, der ikke opfylder de af turneringskomiteen fastsatte turneringsbetingelser.

Startliste bliver offentliggjort senest torsdagen før turneringsdag via Golfbox.
Det er din pligt ifølge golfreglerne, at vide, hvornår du skal starte.

Startorden indbyrdes på de enkelte hold er den rækkefølge, der står på startlisten.

På selve turneringsdagen skal du henvende dig til registreringsbordet senest 30 min før din starttid og være klar ved det hul, hvor du skal starte, 5 min før.

Turneringer med en samlet start på alle hullerne kaldes en gunstart. Til sådanne starter skal du beregne ekstra tid til at nå ud til f.eks. hul 16.
Mobiltelefoner skal være lydløse under spillet. Det påhviler spilleren at gøre sig bekendt med de lokale regler. Overtrædelse af en lokal regel medfører 2 strafslag.

Scorekortet betragtes som afleveret, når det afleveret til turneringsledelsen. Check derfor altid, om spillerne på dit hold er enige i, at scorekortene er korrekt udfyldt. Præmietager skal være til stede ved præmieoverrækkelsen. Resultatliste offentliggøres hurtigst muligt på Golfbox.

Alle tvivlspørgsmål afgøres af turneringsledelsen, medmindre der er udnævnt en turneringsdommer. Dette vil fremgå af turneringspropositionen for den enkelte turnering.
Alle klubturneringer, der ender lige, afgøres i henhold til turneringspropositioner.

Turneringudvalget