Banen

Omgivet af dejlig natur

Vi er meget glade for vores dejlige bane, som hvert år besøges af mange tilfredse
greenfeespillere fra ind- og udland. Banen er omgivet af dejlig natur med Kongelunden som nabo. Banen byder på mange spændende forhindringer i form af markhegn, smalle passager, vandløb og søer. Så selvom banen ikke er særlig kuperet, så har den masser af spændende udfordringer.

Med banens placering op ad Kongelunden har vi en naturlig interesse for at pleje dyre- og planteliv, der er rigt og varieret. Vi har etableret vildremiser, opsat mange fuglekasser og overholder miljøministeriets regler for anvendelse af pesticider.

Dragør Golfklub arbejder hele tiden med at udvikle banen mht. kvalitet, udfordringer og sikkerhed. For at opnå dette forventes det, at alle brugere af banen lægger tørv på plads, retter nedslagsmærker op, river i bunkers, putter affald i affaldskurvene og i det hele taget udviser hensynsfuld adfærd på banen.

Vi håber, du/I får en god oplevelse