Gæst

Velkommen i Dragør Golfklub

Vi er meget glade for vores dejlige bane, som hvert år besøges af mange tilfredse greenfeespillere fra ind- og udland. Banen er omgivet af dejlig natur med Kongelunden som nabo. Banen byder på mange spændende forhindringer i form af markhegn, smalle passager, vandløb og søer. Så selvom banen ikke er særlig kuperet, så har den massere af spændende udfordringer.

Med banens placering op ad Kongelunden har vi en naturlig interesse for at pleje dyre- og planteliv, som er rigt og varieret. Vi har etableret vildremiser, opsat mange fuglekasser og overholder miljøministeriets regler for anvendelse af pesticider.

Dragør Golfklub arbejder hele tiden med at udvikle banen mht. kvalitet, udfordringer og sikkerhed. For at opnå dette, forventes det af alle brugere af banen, lægger tørv på plads, retter nedslagsmærker op, river i bunkers, putter affald i affaldskurvene og i det hele taget udvise hensynsfuld adfærd på banen.

Vi håber du/I får en god oplevelse

Bestyrelsen for Dragør Golfklub