Så er vi igang

Juniorer

Juniorudvalget ønsker, at alle juniorer får mest muligt ud af golfen

Vi arbejder målrettet på at have en af Danmarks bedste juniorafdelinger. Vi har tilbud til alle – uanset om du er nybegynder eller elitespiller. Men vi har helt klart også sportslige ambitioner.

Dragørs juniorer skal være blandt de bedste i Danmark.

På klubbens hjemmeside kan du finde informationer om de tilbud og krav, vi har til dig som junior golfspiller. Du kan også finde informationer om træning, hold, turneringer, resultater, handicap m.v.
Vi vil fortsat udbygge hjemmesiden, og gøre den til det sted hvor du kan hente de informationer.

Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvad du mener, der fremover er behov for af nye tiltag på hjemmesiden. Du kan sende en mail til en af os fra Juniorudvalget.

Prisen for juniortræning er i år kr. 500,-

Velkommen til en rigtig god sæson.

Venlig hilsen
Juniorudvalget

Juniorudvalget

Lars Jensen (formand for Juniorafdelingen)

Kenneth Lindegaard – kontaktperson for juniorer

Jonas Meyer –  Kontaktperson for drageungerne

Michael Bech – Kontaktperson for drageungerne

Majbritt Paulick – Kontaktperson for Girls Only

Lars Jensen
(formand for Juniorafdelingen)
mobil: +45 2144 4393
storelarsjensen@mail.dk

Kenneth Lindegaard
mobil: +45 61776577
kenneth@lindegaard.nu

Jonas Meyer
Kontaktperson for drageungerne

Michael Bech
Kontaktperson for drageungerne

Majbritt Paulick
Kontaktperson for Girls Only

Målsætning for juniorafdelingen i Dragør Golfklub

Bredden:
Alle skal have størst mulig glæde af golfsporten.
Vi skal fremme juniorernes lyst til at deltage i turneringer, såvel i DG som i andre klubber individuelt og som hold.
Vi skal fremme lysten til at skabe resultater.

DG skal i samtlige juniorrækker være repræsenteret med mindst 1 hold.
Der skal være en årlig tilgang til bredden på ca. 12 – 15 juniorer.
Der er formuleret mål for hver gruppe, og der måles i forhold til godkendte mål, minimum ved sæsonstart, midtvejs og ved slutningen af sæsonen.

Alle nye juniorer skal bestå Guldmærkeprøven senest deres andet år som medlem.

Juniorerne skal være aktive til ugentlig juniortræning om sommeren samt i Juniorernes fredagsturneringer.

Junioreliten:
Vi skal have en aktiv elite på ca. 5% af samtlige juniorer i DG.
Vi skal have mindst 2 spillere på Faxe Kondi Tour eller bedre.
Vi skal have mindst 1 spiller på juniorlandsholdsniveau.
Juniorafdelingen skal løbende “fodre” DG’s dame- og herre elitehold.

Vi arbejder i Juniorafdelingen med et gruppesystem.
Grupperne er inddelt i 5 grupper, som ses her nedenfor. Fra at være nybegynder kan du som junior arbejde dig op igennem grupperne.

Ingen handicap eller godkendte prøver

På nuværende tidspunkt er der 107 aktive juniorer, hvoraf de 33 er piger.

Retningslinier

Opførsel
Vi forventer selvfølgelig at alle opfører sig, som de skal, dvs:
Er gode kammerater.
Hjælper og tager hensyn til hinanden.
Spiller efter reglerne.
Rydder op efter sig – både i restauranten og uden for.
Behandler banen godt (lægger tørv på plads, retter nedslagsmærker på greens, bruger affaldsspandene til affald osv.).
På træningsbanen skal der være plads til alle – voksne såvel som juniorer.
Når der er mange på træningsbanen så giv plads, når du har slået dine træningsbolde.
Slå ALDRIG ud når der samles bolde
Pas på spillere på hul 1 – slå væk fra 1. hul, og skulle det ske, at du slår ud i nærheden af en spiller, så råb FORE! så højt du kan.

HUSK en golfbold i værste fald kan slå et menneske ihjel

Påklædning
Vi har en officiel dress-code i klubben. Vi forventer og kræver, at alle juniorer har pænt tøj på i klubben (f.eks. hører hip-hop tøj ikke hjemme i golfsporten).

Hvis du er i tvivl om ordensregler eller regler for golfspillet så spørg trænerne.

Retningslinjer vedrørende træning, og adgang til stor bane
Alle juniorer får tilbudt træning med klubbens juniortræner. For at spille den store bane, skal man gennem forskellige prøver.

Træningstilbud for juniorer
Juniorer tilbydes en ugentlig træning i sæsonen, og der opkræves kr. 500 pr. sæson.(indeksreguleret).
Beløbet opkræves i begyndelsen af april, når træningsholdene er sammensat.

Kun juniorer, der er aktive i træningen og som har betalt træningsfee, vil blive tilbudt løbende aktiviteter, såsom deltagelse i landsturnering, miniturnering, ture etc.

Undtagelsen her er juniorer, der er aktive, men som af en eller anden grund ikke kan deltage i træningen, f.eks. pga. uddannelse, efterskole eller arbejde.

Tilbud krav

Vores juniorgrupper er inddelt i 5 grupper
Til hver gruppe har vi beskrevet en række krav og tilbud

Afhængigt af dit handicap kan du gå ind og se hvilke krav og tilbud, der er aktuelle for dig lige nu.
Tilbuddene får du kun, når du opfylder kravene. Trænerne holder løbende øje med, om kravene er opfyldt.
Efterhånden som du bliver dygtigere, kan du rykke op i grupperne. Du kan også nedenfor se hvilke krav og tilbud, der gælder for din næste gruppe.

Grupperne bliver opdateret efter Påske, når alle har meldt tilbage

 

Sponsorer: