Så er vi igang

Juniorer

Juniorudvalget ønsker, at alle juniorer får mest muligt ud af golfen

Vi arbejder målrettet på at have en af Danmarks bedste juniorafdelinger. Vi har tilbud til alle – uanset om du er nybegynder eller elitespiller. Men vi har helt klart også sportslige ambitioner.

Dragørs juniorer skal være blandt de bedste i Danmark.

På klubbens hjemmeside kan du finde informationer om de tilbud og krav, vi har til dig som junior golfspiller. Du kan også finde informationer om træning, hold, turneringer, resultater, handicap m.v.
Vi vil fortsat udbygge hjemmesiden, og gøre den til det sted hvor du kan hente de informationer.

Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvad du mener, der fremover er behov for af nye tiltag på hjemmesiden. Du kan sende en mail til en af os fra Juniorudvalget.

Velkommen til en rigtig god sæson.

Venlig hilsen
Juniorudvalget

Juniorudvalget

Lars Jensen (formand for Juniorafdelingen)

Kenneth Lindegaard – kontaktperson for juniorer

Jonas Meyer –  Kontaktperson for drageungerne

Michael Bech – Kontaktperson for drageungerne

Majbritt Paulick – Kontaktperson for Girls Only

Lars Jensen
(formand for Juniorafdelingen)
mobil: +45 2144 4393
storelarsjensen@mail.dk

Kenneth Lindegaard
mobil: +45 6177 6577
kenneth@lindegaard.nu

Jonas Meyer
Kontaktperson for drageungerne

Michael Bech
Kontaktperson for drageungerne

Majbritt Paulick
Kontaktperson for Girls Only

Målsætning for juniorafdelingen i Dragør Golfklub

Bredden:
Alle skal have størst mulig glæde af golfsporten.
Vi skal fremme juniorernes lyst til at deltage i turneringer, såvel i DG som i andre klubber individuelt og som hold.
Vi skal fremme lysten til at skabe resultater.

DG skal i samtlige juniorrækker være repræsenteret med mindst 1 hold.
Der skal være en årlig tilgang til bredden på ca. 12 – 15 juniorer.
Der er formuleret mål for hver gruppe, og der måles i forhold til godkendte mål, minimum ved sæsonstart, midtvejs og ved slutningen af sæsonen.

Alle nye juniorer skal bestå storbaneprøven senest deres andet år som medlem.

Juniorerne skal være aktive til ugentlig juniortræning om sommeren.

Junioreliten:
Vi skal have en aktiv elite på ca. 5% af samtlige juniorer i DG.
Juniorafdelingen skal løbende “fodre” DG’s dame- og herre elitehold.

Vi arbejder i Juniorafdelingen med et gruppesystem.
Grupperne er inddelt i 5 grupper, som ses her nedenfor. Fra at være nybegynder kan du som junior arbejde dig op igennem grupperne.

Ingen handicap eller godkendte prøver

På nuværende tidspunkt er der 107 aktive juniorer, hvoraf de 33 er piger.

Retningslinier

Opførsel
Vi forventer selvfølgelig at alle opfører sig, som de skal, dvs:
Er gode kammerater.
Hjælper og tager hensyn til hinanden.
Spiller efter reglerne.
Rydder op efter sig – både i restauranten og uden for.
Behandler banen godt (lægger tørv på plads, retter nedslagsmærker på greens, bruger affaldsspandene til affald osv.).
På træningsbanen skal der være plads til alle – voksne såvel som juniorer.
Når der er mange på træningsbanen så giv plads, når du har slået dine træningsbolde.
Slå ALDRIG ud når der samles bolde
Pas på spillere på hul 1 – slå væk fra 1. hul, og skulle det ske, at du slår ud i nærheden af en spiller, så råb FORE! så højt du kan.

HUSK en golfbold i værste fald kan slå et menneske ihjel

Påklædning
Vi har en officiel dress-code i klubben. Vi forventer og kræver, at alle juniorer har pænt tøj på i klubben (f.eks. hører hip-hop tøj ikke hjemme i golfsporten).

Hvis du er i tvivl om ordensregler eller regler for golfspillet så spørg trænerne.

Retningslinjer vedrørende træning, og adgang til stor bane
Alle juniorer får tilbudt træning med klubbens juniortræner. For at spille den store bane, skal man gennem forskellige prøver.

Træningstilbud for juniorer
Juniorer tilbydes en ugentlig træning i sæsonen, og der opkræves kr. 500 pr. sæson.(indeksreguleret).
Beløbet opkræves i begyndelsen af april, når træningsholdene er sammensat.

Kun juniorer, der er aktive i træningen og som har betalt træningsfee, vil blive tilbudt løbende aktiviteter, såsom deltagelse i landsturnering, miniturnering, ture etc.

Undtagelsen her er juniorer, der er aktive, men som af en eller anden grund ikke kan deltage i træningen, f.eks. pga. uddannelse, efterskole eller arbejde.

Tilbud og krav

Vores juniorgrupper er inddelt i 5 grupper
Til hver gruppe har vi beskrevet en række krav og tilbud

Afhængigt af dit handicap kan du gå ind og se hvilke krav og tilbud, der er aktuelle for dig lige nu.
Tilbuddene får du kun, når du opfylder kravene. Trænerne holder løbende øje med, om kravene er opfyldt.
Efterhånden som du bliver dygtigere, kan du rykke op i grupperne. Du kan også nedenfor se hvilke krav og tilbud, der gælder for din næste gruppe.

DRAGEUNGER 1

Alder: 4 til 8 år
Niveau: Første kontakt med golf
Træning: Hver lørdag fra kl 10:00 til 11:30
og onsdag fra kl 16:00 til 17:30
Dragetæmmer: Jonas og Michael
Træner: John og Mikkel
Turneringsdeltagelse: Golf klubben : Par-3-turnering, Stjerne Jagt og klubmesterskab
DGU: Jungletræf en gang om måneden
Sociale aktiviteter: Påskearrangement, sommerlejr, efterårslejr og juleafslutning
Produkt: Adgang til par-3-banen, driving range og træning
* Drageunger kan frit tage voksne med på par-3-banen
Pris: Fra 1100.-kr.
Værdigrundlag: Sjov, leg, grin, pjat og smil på læben

DRAGEUNGER 1
Drageungerne er målrettet mod børn, som kunne tænke sig at prøve golf. Drageungerne er et godt sted at starte, hvis er pige eller dreng og har lyst til at teste om golf er din nye sport. Vi har som udgangspunkt målrette Drageungerne mod de 4 til 8-årige. Men er du yngre eller ældre og synes Drageungerne passer godt til dig, så er du også velkommen.

FORMÅL OG VÆRDIER
Vi ønsker at give Drageungerne den bedste start på livet som golfspiller eller fortsætte
deres leg og udvikling med golf som fritidsinteresse. Fokus er på leg, glæde, venskaber og
udvikling. Det betyder at vi vægter det sociale højt og at ungerne griner, leger og får
masser af succesoplevelser. Vi vil gerne skabe et miljø hvor børnene trives og er trygge,
mens de fortsat undersøger om golf er en sport for dem. Drageungerne skal vare gode
kammerater, lære at lærer og hjælpe hinanden.

TRÆNING
Vi mødes hver lørdag kl. 10:00 til 11:30, hvor den første time ofte vil være en kombination af lege, træningsøvelser og golfaktiviteter på træningsområdet. Den sidste halve time forgår som regel på klubbens lille bane(par-3-bane), hvor vi laver forskellige spil og lege med børnene. Disse lørdage er arrangeret i samarbejde mellem klubbens træner og frivillige forældre.

FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE
At være forældre til en Drageunge betyder at du er trådt indenfor i en ny og anderledes
verden, specielt hvis man ikke selv spiller golf. Men frygt ikke, uanset om du selv spiller
golf eller ej har vi brug for hinanden så vi i fællesskab at skabe en god start på livet som
golfspiller. Vi har brug for, at du som pårørende bliver en del af teamet omkring
Drageungerne og bestræber os på at involvere dig i dette fællesskab.

DRAGEUNGER 2

Alder: 7 til 11 år
Niveau: Kan spille par-3-banen pi ca. 30 slag
Kan spille på den store bane fra tee 30 med en hjælper
Træning: Lørdag kl.11:30 til 13:00 og onsdag kl. 16:30 til 18:00
Dragetæmmer: Jonas og Michael
Træner: John og Mikkel
Turneringsdeltagelse: Golf klubben : Par-3-turnering, Stjerne Jagt, 9-hullers og klubmesterskab
DGU: Jungletræf og Super 6 en gang om måneden
Sociale aktiviteter: Påskearrangement, sommerlejr, efterårslejr og juleafslutning
Produkt: Adgang til par-3-banen, Tee 30, driving range og træning
* Drageunger kan frit tage voksne med på par-3-banen
Pris: 1500.-kr. årligt
Værdigrundlag: Sjov, leg, grin, pjat og smil på læben

DRAGEUNGER 2
Drageungerne 2 er som udgangspunkt målrette mod piger og drenge i alderen fra 7 til 11 år, som allerede har spillet lidt golf eller her lyst til at teste om golf er deres nye sport.

FORMÅL OG VÆRDIER
Vi ønsker at give Drageungerne den bedste start på livet som golfspiller eller fortsætte
deres leg og udvikling med golf som fritidsinteresse. Fokus er på leg, glæde, venskaber og
udvikling. Det betyder at vi vægter det sociale højt og at ungerne griner, leger og får
masser af succesoplevelser. Vi vil gerne skabe et miljø hvor børnene trives og er trygge,
mens de fortsat undersøger om golf er en sport for dem. Drageungerne skal vare gode
kammerater, lære at lærer og hjælpe hinanden.

TRÆNING
Vi mødes hver lørdag kl.11:30 til 13:00 og onsdag kl.16:30 til 18:00. Lørdag
arrangeres i samarbejde mellem klubbens træener og frivillige, mens onsdags træningen
udelukkende er varetaget af Dragetæmmerne. Træningen er en kombination af lege,
træningsøvelser og golfaktiviteter som fokuserer på de forskellige færdigheder i
golfspillet og udvikler Drageungernes evne til læring.

FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE
At være forældre til en Drageunge betyder at du er trådt indenfor i en ny og anderledes
verden, specielt hvis man ikke selv spiller golf. Men frygt ikke, uanset om du selv spiller
golf eller ej har vi brug for hinanden så vi i fællesskab at skabe en god start på livet som
golfspiller. Vi har brug for, at du som pårørende bliver en del af teamet omkring
Drageungerne og bestræber os på at involvere dig i dette fællesskab.

DRAGEJUNIOR 1

Alder: 10 til 18 år
Niveau:
Handicap 54 til 28 (vejledende)
Træning:
Søndag kl. 10:00 til 11:30 og torsdag kl. 16:30 til 18:00
Dragetæmmer:
Jesper
Træner:
John og Mikkel
Turneringsdeltagelse: 
Golf klubben : Par-3-turnering, Stjerne Jagt, 9-hullers og klubmesterskab
DGU: Super6, D-Tour, Makker Cup, Juniorhold
Sociale aktiviteter:
Påskearrangement, sommerlejr, efterårslejr og juleafslutning
Produkt:
Adgang til stor bane, par-3-banen, driving range og træning
Pris:
2000.- kr.
Værdigrundlag: 
Sjov, leg, grin, pjat og smil på læben

DRAGEJUNIOR 1
Dragejunior 1 er som udgangspunkt målrettet mod piger eller drenge i alderen fra 10 til 18 år
som allerede spiller golf eller har lyst til at teste om golf er deres nye sport.

FORMÅL OG VÆRDIER
Vi ønsker at give Dragerne den bedste start på livet som golfspiller eller fortsætte deres
leg og udvikling med golf som fritidsinteresse. Fokus er på leg, glæde, venskaber og
udvikling. Det betyder at vi vægter det sociale højt og at ungerne griner, leger og får
masser af succesoplevelser. Vi vil gerne skabe et miljø hvor børnene trives og er trygge,
mens de fortsat undersøger om golf er en sport for dem. Dragerne skal være gode
kammerater, lære at lærer og hjælpe hinanden.

TRÆNING
Vi mødes hver søndag kl. 10:00 til 11:30, hvor den første time ofte vil være en
kombination af lege, træningsøvelser og golfaktiviteter på træningsområdet. Den sidste
halve time foregår som regel på klubbens lille bane (Par-3-bane), hvor vi laver forskellige
spil og lege med børnene. Disse lørdage er arrangeret i samarbejde mellem klubbens
træner og frivillige forældre.

FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE
At være forældre til en Drageunge betyder at du er trådt indenfor i en ny og anderledes
verden, specielt hvis man ikke selv spiller golf. Men frygt ikke, uanset om du selv spiller
golf eller ej har vi brug for hinanden så vi i fællesskab at skabe en god start på livet som
golfspiller. Vi har brug for, at du som pårørende bliver en del af teamet omkring
Drageungerne og bestræber os på at involvere dig i dette fællesskab.

DRAGEJUNIOR 2

Alder: 10 til 18 år (Plus Ynglinge: til og med det år du fylder 24 år)
Niveau:
Handicap under 28 
Træning:
Søndag kl. 11:30 til 13:00 og torsdag kl. 16:30 til 18:00
Dragetæmmer:
Kenneth og Bo
Træner:
John og Mikkel
Turneringsdeltagelse: 
Golf klubben : Par-3-turnering, Stjerne Jagt, 9-hullers og klubmesterskab
DGU: D-Tour, Makker Cup, Juniorhold og DK ungdom
Sociale aktiviteter:
Påskearrangement, sommerlejr, efterårslejr og juleafslutning
Produkt:
Adgang til stor bane, par-3-banen, driving range og træning
Pris:
2000.-kr. ( Ynglinge 3000.-kr.)
Værdigrundlag: 
Sjov, leg, grin, pjat og smil på læben

DRAGEJUNIOR 2
Dragejunior 2 er som udgangspunkt målrettet mod piger eller drenge i alderen fra 10 til 18(24) år, som har spillet golf i nogle år.

FORMÅL OG VÆRDIER
Vi ønsker at give Dragerne mulighed for at forsætte deres leg, og udvikling med golf som fritidsinteresse. Fokus er på leg, glæde, venskaber og udvikling. Det betyder at vi vægter det sociale højt og at ungerne griner, leger og får masser af succesoplevelser. Vi vil gerne skabe et miljø hvor børnene trives og er trygge, mens de fortsat undersøger om golf er en sport for dem. Dragerne skal være gode kammerater, lærer og hjælpe hinanden.

TRÆNING
Vi mødes hver søndag og torsdag til træning i golfklubben. Torsdag er arrangeret i samarbejde med klubbens træner, hvor det søndag er frivillige dragetæmmere som står for træningen. Træningen vil være en kombination af lege, træningsøvelser og golfaktiviteter på træningsområdet. Vi lægger vægt på at Dragerne udvikler sig i golf og får gælde i denne proces, ligesom vi har fokus på kammeratskab og socialt fællesskaber.

FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE
At være forældre til en Drageunge betyder at du er trådt indenfor i en ny og anderledes
verden, specielt hvis man ikke selv spiller golf. Men frygt ikke, uanset om du selv spiller
golf eller ej har vi brug for hinanden så vi i fællesskab at skabe en god start på livet som
golfspiller. Vi har brug for, at du som pårørende bliver en del af teamet omkring
Drageungerne og bestræber os på at involvere dig i dette fællesskab.

ELITE

Alder: 14 år og opefter
Niveau:
Handicap under 8 
Træning:
Mandag kl 16:00 til 19:00
Eliteansvarlig: 
Lars Jensen
Træner:
John og Mikkel
Turneringsdeltagelse:
Golfklubben : Elite matcher; klubmesterskab
DGU: Rangliste turneringer, DK Ungdom, 
Sociale aktiviteter:
Påskearrangement, sommerlejr, efterårslejr og juleafslutning
Produkt:

Værdigrundlag:
At blive den bedste udgave af dig selv

ELITE

Eliten er målrettet mod klubbens bedste piger og drenge i alderen fra 14 år og som
udgangspunkt med et handicap under 8. Indsats og ambitioner er dog også en afgørende
punkt i udvælgelsen af potentielle deltagere i elitetruppen. Det er vigtigt at man er klar til at træde ind i mere konkurrencepræget del af golfspillet.

FORMÅL OG VÆRDIER

I Dragør´s elitearbejde trænes og coaches spillere på det mentale, fysiske, personlige og tekniske område. Dette sker i samarbejde og dialog mellem spillerne, træneren og eliteudvalget.
Vi ønsker at give elitetruppen bedst mulige vilkår for at udlevere deres fulde potentiale for at
blive dygtige golfspillere. Målet for den enkelte kan være meget varierende, men det overordnede mål vil være “at blive den bedste udgave af sig selv” som golfspiller.

TRÆNING

Mandag kl.16:00 til 18:00, elitematch onsdag kl 15:30 til 16:15

Sponsorer: