Udvalget i

Aktivitetsudvalget

Sammensætning

Aktivitetsudvalget indgår som en integreret del af Dragør Golfklub på linje med andre udvalg. Bestyrelsen udpeger blandt sin midte formanden for Aktivitetsudvalget. Såfremt formanden ikke kan findes blandt bestyrelsens medlemmer, skal et medlem af bestyrelsen have sæde i udvalget.

Aktivitetsudvalget er ansvarlig for at planlægge og gennemføre arrangementer og events som tilbud til klubbens medlemmer med det formål at styrke medlemstrivslen i Dragør Golfklub.

Formand Nicolaj Lyck