Sådan opdateres dit handicap pr. 1. januar

Nyt HCP 2021

Hvad ser systemet på?

En ny score erstatter altid den ældste af den 20 seneste handicapresultater. Nogle gange indgår den nye score i de 8 bedste scores, og så ændres dit hcp. Der er ikke længere en neutral zone og en regel om, at hcp max kan reguleres op med 0,1 point.

Den nye regel kan give nogle store udsving. F.eks. hvis du har gået en god runde på 37 stableford point og dit hcp reguleres op. Det kan skyldes, at det ældste stableford resultat er højere end 37 point. Den score erstattes nu af den nye score på 37 point og gennemsnittet for de 8 bedste scores stiger derfor og det samme gør dit hcp.

Omvendt er din nyeste score 25 point og den erstatter en score på 18 point. Derved reduceres dit hcp, da gennemsnittet af de 8 bedste scores øges.

Hvor mange runder har du?
Hvis du har mindst 20 runder siden 1. januar 2018, beregner systemet gennemsnittet af dine 8 laveste Handicapresultater. Præcis som grundreglen.

Systemet finder op til 20 scores fra 2018-2020. De fundne scores omregnes til Handicapresultater efter det nye Handicapsystems formler. Dit nye Handicap udregnes efter grundreglen “gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater”. Runder spillet i udlandet tages kun med, hvis værdier som Par, Course Rating og Slope Rating er kendte og findes registrerede.

Læs mere her