14 km fra Københavns centrum

Udfordrende naturbane

Dragør Golfklubs bane på Sydamager er anlagt på et gammelt landbrugsareal opdelt i flere store landskabs rum af høje levende hegn, og den har Kongelunden som en unik og spændende nabo mod vest og syd. Det er en smuk og velplejet bane i et åbent terræn, hvor hegn, træer, æblelunde, søer, grøfter, bunkers og tætklippet rough skaber udfordringer i et passende omfang for alle typer af spillere. Banen er relativt kort med små, fair og udfordrende greens, den er uden blinde huller, der er kort afstand mellem hullerne, og vinden vil ofte have en afgørende indflydelse på spillet.

Banen er konstant under udvikling. Senest har den i 2011 fået et nyt signatur hul, idet hul 17 har fået en ny udfordrende green med en sø, der er i spil ved indspil til green, og hul 1, der et par 5 hul, er blevet forlænget med 30-40m for at gøre hullet mere udfordrende. Der er i 2009 anlagt fem vildtremiser, og der er i 2011 plantet og flyttet over 100 større træer og buske på banen, bl.a. er der flyttet 21 6-7 meter høje ege og elletræer fra Kongelunden. I december 2011 blev der flyttet 5 store lindetræer fra Kongens Nytorv til hul 17. En række større drænarbejder de sidste 3-4 år har gjort, at banen nu er veldrænet, hvilket giver meget få lukkedage i løbet af året pga. regn.

Naturen og miljøet er højt prioriteret, og vi er i gang med at udvikle en sprøjtefri strategi for banens drift. Ukrudt vil derfor i stigende grad blive bekæmpet maskinelt bl.a. ved en tættere klipning af fairways og ved en hyppigere klipning af roughen.

Banen har et rigt dyre og fugleliv. Grønne frøer, snoge, harer og andet vildt, de mange trækfugle og ynglende musvåger, ravne og tårnfalke kan alle være en del af oplevelsen. En oplevelsesrig golfrunde afsluttes selvfølgelig altid i det hyggelige klubhus med et besøg i golfshoppen og i den gode restaurant.