14 km fra Københavns centrum

Udfordrende natur/parkbane

Dragør Golfbane er i 1991 anlagt på tidligere agerjord og frugtplantage. Bane er derfor søgt indlagt i den eksisterende naturlige afgrænsning af typisk levende hegn og gamle diger og søer. Vores naturlige nabo mod vest og syd er skoven Kongelunden, der giver et smukt miljø og vi deler glæden af et rigt dyre og fugleliv. Vi møder grønne frøer, snoge, harer, fasaner og råvildt samt mange trækfugle, ynglende musvåger, tårnfalke osv.. Vi har udlagt flere mindre vildtreservater hvor der kan fodres for dyrene i de svære måneder, netop for at fremme og bevare dyrelivet på banen. Du vil også møde områder hvor det ser ekstra vildt ud med vilde blomster og nedfaldne grene osv. De områder er sådan, for at sikre biodiversiteten på vores golfbane. Banen er relativ kort og smukt anlagt med snævre passager over gamle diger og små men fair greens, der er kort afstand fra green til næste tee. Banen gennemskæres af en offentlig natursti, stien er løftet op i 2-3 meter højde, hvilket giver et fantastisk overblik og vue over en smuk banen.

Banen er konstant i udvikling, dels for at vedligeholde og til sikring af at sikkerheden er så god som muligt, men også for at sikre udvikling i spille udfordringerne og naturoplevelserne. Senest har vi i denne vinter flyttet 40 fuldvoksne, ege og birketræer rundt på banen. Dette arbejde er gjort for at tynde ud i de træer der efterhånden var blevet så store at de stod for tæt. Vi har derfor sat træer ud for netop at lave en spillemæssig udfordring men også for at bevæge os hen mod en mere park lignende bane på de første ni huller, et projekt som vil fortsætte fremover. Der er også gennemført et renoveringsprojekt af alle vore greenbunkers. Bunkerne er dels flyttet eller omlagt så de nu visuelt mere i spil og der er drænet med et (kapilar lag). Stier er omlagt for at trække trafikken væk fra de spillenære områder omkring greens, så man altid har græs at spille på omkring greens. Derfor bliver du nogle gange bedt om at gå en lille omvej til næste tee, men nyd det og se vores dejlig bane og natur på din vej, som sagt en kort bane, så nyd turen.

Vores greenkeeper stab arbejder i tæt samarbejde med baneudvalget dagligt på at forbedre og udvikle banen til gavn for os alle på kort men sandelig og på lang sigt. Med andre ord en bane i konstant udvikling.

Det første du møder når du har parkeret, er vores klubhus. Her er alle faciliteter omklædning/bad, indskrivning, Proshoppen, administration, samt en skøn restaurant med hyggelige omgivelser både inde og ude.

Rigtig god golf og naturoplevelse til dig.