Banen

Ready Golf

Ready Golf er en benævnelse, som indikerer, at spillere skal slå, når de er klar, og ikke følge den normale rækkefølge, hvor længst fra hullet slår først.
Ready Golf egner sig normalt ikke til hulspil, hvor strategien typisk lægges løbende efter, hvor ens modstander har slået hen. Men i slagspil er det kun i tilfælde, hvor der gives en spiller en fordel, at det er et regelbrud at slå uden for tur. Klubben har derfor lov til at tilskynde, at der spilles Ready Golf, som beviseligt forbedrer tempoet.
Når der spilles Ready Golf, skal spillerne handle fornuftigt for at sikre, at spil uden for tur ikke sætter andre spillere i fare.
Der er ingen officiel definition af begrebet, men her er eksempler på Ready Golf, som alle forbedrer tempoet på banen:

  • Slå når du er klar til at slå, og når du kan gøre dette uden at være til fare
  • De kortestslående slår først fra teesteder og fra fairway, når de langtslående må afvente spillere foran
  • Slå teeslag hvis spilleren, der har honnøren, af en eller anden grund er forsinket
  • Slå før du hjælper medspillere med at søge efter bolde
  • Put færdigt selvom det betyder, at du skal stå tæt på en medspillers puttelinie
  • Slå når en spiller, der har slået fra greenbunker, er i gang med at  rive efter sig. Også selvom du er på green
  • Når en spiller har slået over green, bør alle spillere kort af hullet chippe ind, mens spilleren, der har slået langt, går til sin bold
  • Først når I ankommer til næste teested skrives scoren fra sidste hul straks ned.