Dragør Golfklubs sponsorudvalg

Organisation

Sponsorudvalget er det koordinerende udvalg for alle klubbens sponsoraktiviteter i behørigt samarbejde og koordination med en række af klubbens øvrige udvalg. Sponsorudvalget deltager i nødvendigt omfang i de af klubben afholdte erhvervsarrangementer, herunder Sponsordage, Sponsormatcher og ad hoc arrangementer.

Bestyrelsen i Dragør Golfklub udpeger en formand for Erhvervsklubben.

Formanden er ansvarlig for sponsorvirksomheden og kan selvstændigt indgå sponsoraftaler i overensstemmelse med retningslinjer fastlagt og godkendt af bestyrelsen.

Formanden for Erhvervsklubben sammensætter efter behov og eget ønske Erhvervsklubben og fordeler de forskellige opgaver mellem udvalgets medlemmer.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen

Jan Madsen

Erhvervsklubudvalg
Mail: erhversklubben@dragor-golf.dk