Spil golf / bliv medlem

Medlemskab

Priserne for medlemskab af Dragør Golfklub

Medlemskabet i klubben er bindende for et år fra 1. april til 31. marts
Udmeldelse, samt anmodning om overgang til passivt medlemskab skal ske skriftligt til SEKRETARIATET med tre (3) måneders varsel til en kontingentperiodes udløb (31.marts), det vil sige senest den 31.12. Der tilbagebetales ikke kontingent.
I særlige tilfælde kan SEKRETARIATET dispensere fra foranstående bestemmelser.

Se vedtægter

Kr. 1.000.-

Indskud senior
Ved indmeldelse

Kr. 7.500.-

Senior medlem
26 år +

Indskud 1. gang kr. 1.000.-
Kontingentet inkluderer bolde på driving range

Kr. 1.500.-

Prøve medlemskab
2 mdr. (ikke hele året)

Fra kr. 1.100

Drageungerne
4 - 10 år

Kr. 2.000.-

Junior medlem
4 - 17 år

Indskud 1. gang kr. 0.-
Kontingentet inkluderer bolde på driving range

Kr. 3.000.-

Ungsenior medlem
18 - 25 år

Indskud 1. gang kr. 500.-
Kontingentet inkluderer bolde på driving range

Kr. 4.150,-

Langdistance medlem
Aktivt medlem

Årligt
Kontingentet inkluderer bolde på driving range

Kr. 1.000,-

Kontingent passive*
Tidligere aktive

* Kun tidligere aktive medlemmer kan overgå til passiv medlemskab.
Passive medlemmer af Dragør Golfklub kan ved anmodning til Bestyrelsen få lov til at spille et par gange om året på den store bane mod legitimering af behørigt hcp. og betaling af fuld green fee.

Bliv medlem – udfyld formular