GOLFSPILLEREN I CENTRUM

Vi har nu fået svarene fra medlemsundersøgelsen og bearbejdet svarene.

Vi har fået 645 svar, hvilket giver en høj svarprocent på 58. Tak for det.

Ambassadørscoren, som er svaret på spørgsmålet ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Dragør Golfklub til venner, familie eller kolleger?” er på 25 point, hvilket er 4 point bedre sidste år. Den må godt blive endnu bedre, så vi fortsætter arbejdet med forbedringer. (Scoren går fra -100 til 100). Spørgsmålet ”Der er ledige tider, når jeg har behov” fik 55 point, hvilket er en forbedring på 8 point i forhold til sidste år. Vi tror, at det er de tiltag vi har indført i efteråret, der bærer frugt. Derudover viser tallene, at der i 2022 er spillet færre runder end året før.

Spørgsmålet ”Jeg synes mit medlemskab giver god værdi for pengene” får 75p og priserne er rimelige får 74p. Toiletforholdene får 51p. Det er første gang, at ”Der er ledige tider, når jeg har behov” ikke har fået den laveste score. Vi har allerede forbedret rengøringen på toiletterne i klubhuset, og vi har undersøgt prisen på at få indlagt rindende vand på banetoiletterne og dermed wc’er. Det vil koste over 300.000 kr., så vi prøver at finde andre løsninger.

329 medlemmer har kommenteret deres spørgeskemaer, og de er alle læst af undertegnede og mange er besvaret af mig eller relevante udvalgsformænd. De mest interessante er gennemgået på et bestyrelsesmøde. Af emner der er behandlet, kan jeg nævne: Regeltyrani, bedre rengøring og forbyde rygning på terrassen, reducere antallet af medlemmer samt at der er kliker, og at KiK’erne fylder for meget.

Desværre er der stadig mange, som ikke oplyser navn og mailadresse og som dermed ikke kan besvares. Det er uheldigt, for ofte baserer kommentaren sig på misforståelser. Jeg vil nævne en enkelt. Et medlem følte, at det var svært at blive integreret i klubben, hvortil en medspiller kommenterede, at hvis man ikke er født i Dragør eller gået i skole i Dragør, bliver man aldrig integreret. Jeg har boet i Dragør siden 1976 og har ofte hørt, at hvis man ikke kan føre sin slægt 4 generationer tilbage, bliver man aldrig integreret (en af vøre), hvilket jeg klart kan dementere. I øvrigt er under halvdelen af medlemmerne bosiddende i Dragør. Kun et bestyrelsesmedlem bor i Dragør, 3 bor i Søvang og resten bor i Tårnby og Sundby. Formanden bor i Sundby.

Reception/sekretariat har fået 83 p., og der har været mange positive tilkendegivelser. Restauranten har fået 80 p. Her er der også mange positive tilkendegivelser, men også mange kommentarer om, at portionerne er for store, og at der dermed er et stort madspild. Andreas og Nicholas er selvstændige forpagtere, men bestyrelsen har nævnt bemærkningerne om madspild over for dem. Endelig har trænerteamet John og Mikkel fået 86 p og dermed undersøgelsens højeste score.

Mange roser klubbens sociale miljø samt bestyrelsens og greenkeepernes arbejde. Tak for det.

Alt i alt kan vi spore en forbedring i de modtagne point, og vi vil arbejde for, at den trend fortsættes.

Hilsen – Ulrik A