Leje af buggier

Udlejning af buggier i Dragør Golfklub

Kr. 250.-

1. Booking af buggier

Sker gennem Golfbox eller ved henvendelse til:

Golfshoppen:
Se åbningstider her
Telefon +45 32940240 eller ved direkte henvendelse.

Sekretariatet: 
Se åbningstider her
E-mail adresse: post@dragor-golf.dk og telefon +45 32538975 eller ved direkte henvendelse.

2. Betaling for leje af buggier

Almindelig udlejning koster kr. 250 for en buggy for 18 huller.
Dårligt gående kan, efter ansøgning og godkendelse i Sekretariatet, købe 10-turs kort til eget brug til kr. 1.000 pr. stk.

Betaling sker enten til den pr. mail oplyste bankkonto eller til Sekretariatet og Golfshoppen i deres åbningstider. Uden for Sekretariatets og Golfshoppens åbningstider kan der alene betales kontant + kreditkort. Beløbet lægges i den i reolen foran Sekretariatet fremlagte kuvert, der efterfølgende lægges i den brevkasse, der er til greenfee kuverter.

3. Nøgle til buggierne

Nøglen til buggierne kan afhentes i Sekretariatet eller Golfshoppen i deres åbningstider og skal efter endt brug afleveres samme sted. Uden for disses åbningstider kan nøglen afhentes på et nærmere aftalt sted, og den skal efter endt brug afleveres i den brevkasse, der er til greenfee kuverter.

Buggierne er parkeret under halvtaget ved bagladerne og skal efter endt brug atter parkeres her. Husk at tilslutte ladestik.

4. Lukning af banen for kørsel med buggier

Greenkeeperne kan afhængig af banens tilstand lukke for kørsel med buggier. Lukning for kørsel med buggier vil blive meddelt på Klubbens hjemmeside via Golfbox og ved opslag i klubhuset og på banen. Alle forudbetalinger vil blive refunderet.

5. Reglerne for kørsel med buggier

Buggyen bookes via Golfbox. Når der bestiller en tid til spil på nettet via Golfbox, og man gerne vil have en buggy, trykker man på teksten “Tilføj ekstra”. Her vælges den spiller, der skal have en buggy, ved at trykke på den lille pil og derefter på tilføj.

Buggyen betales på kontoret kr. 250,-. Nøgler udleveres også på kontoret alt. Golfshoppen.

Med venlig hilsen
Kontoret

NYD TUREN OG PAS PÅ DIG SELV OG PÅ BANEN

Regler for kørsel med

Buggier på Dragør Golfklub

1. Regler for leje og kørsel med buggier

1.1. Du skal have kørekort.
1.2. Der må maks. være to personer i hver buggy.
1.3. Det er ikke tilladt at køre i buggy i påvirket tilstand.
1.4. Kørselsanvisninger fra producenten i selve buggyen skal altid følges.
1.5. Kørselsvejledningen i afsnit 2 og Baneservices anvisninger på banen skal altid følges.
1.6. Alle uheld og tekniske problemer med buggierne skal anmeldes til Sekretariatet.

 

2. Regler for kørsel på 18 hullers banen

2.1. Grusstierne på banen skal altid benyttes.
2.2. Der må aldrig køres på selve teestedet.
2.3. Der må ikke køres i eller tæt på nogen form for bunkers, hasarder eller beplantninger.
2.4. Mellem teesteder og greens skal der køres i semiroughen. Der må ikke køres i selv roughen.
2.5. Fairways må alene krydses fra semirough til semirough vinkelret på spilleretningen.
2.6. Det skal tilstræbes, at fairways krydses så få gange som muligt.
2.7. Specielt ved greens skal skiltningen altid følges.
2.8. Der må ikke køres tættere på greens end 10m.

3. Drift stop og tekniske problemer med buggier

3.1. I tilfælde af drifts stop og tekniske problemer med buggierne kontaktes umiddelbart Greenkeepergården og den vagthavende greenkeeper på telefon +45 32944430.

 

4. Lukning af banen for kørsel med buggier

4.1. Greenkeeperen kan afhængig af banens tilstand lukke for kørsel med buggier.
4.2. Lukning for kørsel med buggies vil blive meddelt på Klubbens hjemmeside og ved opslag på banen mv.

 

5. Overtrædelse af reglerne for kørsel med buggier

5.1. Baneservices anvisninger på banen skal altid følges.
5.2. Baneservice indberetter alle overtrædelser til Bestyrelsen.
5.3. Bestyrelsen tager stilling til de enkelte overtrædelser.
5.4. Ved overtrædelser af reglerne vil retten til at leje en buggy kunne fratages det enkelt medlem/gæst.