SOMMERGREENS ÅBNER

SOMMERGREENS ÅBNES Sommergreens åbnes i morgen d. 29/3-2022, dog vil det først ske efter kl. 09:00. Dette er udelukkende pga. nattefrost. Trolleyforbud ophæves og vinterbanen lukkes ned permanent. Der loves frost de næste 2 – 3 dage, derfor er alle tider frem til kl. 09:00 blive slettet til og med søndag   BANEPERSONALET

Erhvervsklubben holdt opstartsmøde

Erhvervsklubben holdt opstartsmøde med dejlig mad fra spiseklubben.  Formand for erhvervsklubben bød velkommen og fik gennemgået årets program. Herefter fik Finn Christensen ordet: Spørgelysten var stor, da Finn kom med et inspirerende indlæg om MyHomes – en af vore sponsorer.   Finn Christensen, som er stifter af MyHomes A/S, forklarede hvordan de i virksomheden har…