Grundlag for

Baneservice

1.1 Baggrund:
Som et led i bestræbelserne på at tilgodese den hensigt, der er beskrevet i Dragør Golfklubs vedtægter § 1 stk. 2 ”at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold”, har klubbens Bestyrelse etableret en Baneservice.

Det er Bestyrelsens overordnede hensigt gennem Baneservice at optimere muligheden for, at flest mulige spilleberettigede golfspillere kan benytte Dragørs golfanlæg under så optimale spilleforhold som muligt og under mindst mulig gensidig gene fra hinanden.

1.2 Formål:
Dragør Golfklubs Baneservice har til formål, at klubbens medlemmer samt gæster får en god oplevelse på runderne i klubben.

Du kan blive mødt af flinke mennesker fra baneservice, der regelmæssigt kommer rundt på banen. De vil bidrage til at både medlemmer og greenfee spillere får en god oplevelse i Dragør Golfklub.

Lokale regler samt etikettereglerne forventes naturligvis efterlevet af banens spillere. Måtte der være brug for vejledning, vil baneservice også bidrage til det.

Baneservice har også til opgave, at klubbens regler bliver overholdt og er i den forbindelse bemyndiget af bestyrelsen til at handle herefter. At medvirke til, at spillet på banen afvikles i et glidende tempo uden ophobning af bolde med deraf følgende ventetid. Redskaber til dette er bl.a. opfordring – og om nødvendigt pålæg – om at lukke den efterfølgende bold igennem, opfordring til at øge tempoet samt opfordring til at slå f.eks. 2-bolde sammen, hvis spilletempoet på banen svarer til 4-bolde.

Hvis du er heldig at blive kontaktet af baneservice – så husk at det er frivillige medlemmer, der ikke er efter dig, men hjælper til, at spillet og forholdene på banen optimeres.

Bestyrelsen forventer, at anvisninger fra et medlem af baneservice respekteres af såvel klubbens medlemmer som øvrige brugere af klubbens faciliteter.