Året der gik

 

Så er året ved at rinde ud og det betyder julefreden sænker sig i maskinhuset, og en velfortjent lang juleferie står for døren.

Ja lang bliver den for greenkeeperne, der alle skal have afviklet restferie, afspadsering og ferie/fridage, så vi er klar til den nye sæson 2022.

Det har igen i år været en ualmindelig lang sæson, med rigtig mange runder på anlægget, og en generel god tilfredshed alle steder, der er selvfølgelig altid ting vi kan forbedre, og naturligvis har vi vores tanker rettet mod næste sæson.

Vi har de seneste måneder lavet en del nye ting på banen, og sidste skud på stammen er et totalt renoveret teested på hul 10, hvor vi i går mandag lagde den sidste tørv, så der allerede nu er græs på, og vil være helt klar til sæsonstart. Tee 51 på hul 16 fik tørv på i sidste uge og vil ligesom tee 51 på hul 8 også være klar til brug 1 april.

Træningsbunkeren på par 3 banen og de to fairwaybunkers på hul 18 er også renoveret og vil være klar til brug fra 1 april af.

Efter juleferien vil vores fokus være at etablere stier omkring det nye tee 10 og vandposten, ligeledes vil vi satse på at renovere diget omkring tee 10 så vi får en pæn afslutning på det, der vil også komme en del ny beplantning med både træer og buske forskellige steder på banen, nogle af træerne er dels vores egne og andre indkøber vi.

Vi mangler stadig at renovere et par fairway bunkers på banen, og noget finish omkring klubhuset specielt ved buggy skuret, men tidsmæssigt er vi nogenlunde på højde med vores vinterplan frem til sæsonstart.

Generelt har vi i år haft god vækst alle steder, og især vores fairway kommer bedre ud af 2021 end de forrige år, vores dybdeprikning ser virkelig ud til at have gjort en forskel, og her i december har alle fairways og som noget nyt semiroughen fået en tur mere med maskinen, vi forventer at køre en gang mere i marts måned hvis vejret er til det, ellers må vi gøre det i april.

Vores største fokusområde vil i 2022 være greens, vi havde en lang og tør sommer, og vores greens blev ganske medtaget af det, og som tidligere nævnt valgte vores pumper at stå af til vandingsanlægget, hvilket betød yderligere forværring af deres tilstand, så de trænger i allerhøjeste grad til noget kærlighed og omsorg, og det skal nok blive godt igen.

Jeg vil gerne takke mit uvurderlige mandskab, Baneudvalget, Bestyrelsen, Kontoret, Restauranten, vores to ihærdige pedeller og i særdeleshed Proshoppen for et fantastisk år med masser af udvikling og knowhow, og masser af super gode timer sammen, det er en fornøjelse at se jeres glade smil hver evigt eneste dag.

Og sidst men absolut ikke mindst, tak til alle jer medlemmer for et godt år, uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre alt det her.

De Bedste hilsner og ønsket om en rigtig god jul og nytår
Nicholas Juul