• Årsberetning 2021

Efter et godt forår med god varme, piplede græsset endelig op af jorden. Og efter flere år med tørkeramte fairway, så det endelig ud til at lykkedes med at få dem helt grønne.
Efter investeringen af verti-drain maskinen til fairway, har det virkelig gjort en forskel.
Det er tydeligt at rødderne er begyndt at komme derned, hvor vi gerne vil have dem, og at reetableringen efter tørke er markant bedre.

Som tidligere nævnt fik vi også indkøbt en markvander til fairways, så vi i yderste nødstilfælde kan vande i de mest belastede perioder, og dermed undgå større skader på græsset, og den efterfølgende kamp med reetableringen. Det skal lige siges at den er beregnet til at hjælpe os i tørkeperioderne, og ikke til at fairways står dybt mørkegrønne året rundt.

2021 bød desværre også på et nedbrud af vores pumpestation, til vandingsanlægget.
Vanding af banens greens og tee´s er altafgørende for golfklubbens eksistens, det kan desværre ikke undgås, vi har 3 pumper til vanding af banen, og alle 3 var efterhånden slidt op.

Pumperne kunne tilsammen yde ca. 30 m3 i timen, og trykprøver viste desværre under den halve kraft. Med et forbrug i døgnet på 170 m3 hen over 8 timer, er det altafgørende at disse pumper kører optimalt, hvilket langtfra var tilfældet mere. Vi måtte derfor se på muligheden for udskiftning af pumpestationen.

Efter mange møder og undersøgelser og med forbehold for at fremtiden kunne byde på fairway vanding, valgte vi i samråd med konsulenter fra Grundfos og vores normale vandingsteknikere, en ny og mere avanceret pumpestation som blev installeret i den sene efterår, den yder 45 m3 i timen og er fremtidssikret til blandt andet udvidelse af nuværende vandingsområder.

På hul 16 fik vi lavet en prøveboring for at undersøge muligheden for at vi kan have vores egen brønd, til at fylde søerne op i tørkeperioder, det store spørgsmål var saltindholdet i vandet.
Og som nævnt tidligere viste disse undersøgelser et indhold på 1000 milligram klorid pr. liter.
Til sammenligning må drikkevand max have 250 milligram klorid pr. liter.

Så hvad så……….. forsøg i USA har vist at rajgræs, som vi blandt andet også anvender på fairway, i en længere periode kan tåle vanding med kloridholdigt vand på op til 1200 milligram pr. liter.

Så med disse informationer, tør vi altså godt gå videre med projektet, når vi samtidig ser på mulighederne for at blande regnvand med oppumpet vand fra jorden, og dermed sænke niveauet af kloridsalte markant.

Det hele kræver naturligvis tilladelser og vi er i fuld gang stadigvæk.

Tilbage i februar 2021 havde vi en god periode med god barfrost, hvilket gjorde det muligt at entrere med en stor træflytter, og således fik vi flyttet 39 store træer, til stor gavn på banen.

Vi har dags dato haft to af disse træer, som desværre måtte lade livet i diverse storme. Men set ud fra det, synes vi at succesraten er ganske betragtelig. Desværre har vi ikke haft samme mulighed, for at flytte så store træer denne vinter, fordi frosten simpelthen er udeblevet og vi derfor ikke vil have så store køretøjer ind på banen.

Baneudvalget har været på banen flere gange, for at se på mulighederne for fremtiden, og derfor er der også gang i den helt store visionsplan for samtlige huller.

En stor del træer og nye stier er allerede implementeret forskellige steder, men senere kommer der mange flere tiltag, og inden længe kan den samlede visionsplan ses på klubbens hjemmeside i en hel ny og både interessant og inspirerende udgave, så man kan følge med i hvor, og hvilken retning banen bevæger sig hen imod. Tag godt i mod det.

Sommergreens åbnede sidste år 31.3 og altså dagen før 1 april.
Jeg håber at vi igen i år har muligheden for at gentage dette.

Med venlig hilsen
Nicholas og Baneudvalget

 

 

De bedste hilsner
Baneudvalget og Greenkeeperne