Til klubbens medlemmer

Tak, fordi I hver især er med til at skabe en skøn klub med attraktiv bane, dejlig stemning og tilgang af stadig flere gode medlemmer.

Denne udvikling skal vi selvfølgelig fortsætte! Derfor er det vores mål i bestyrelsen, at stadig flere får kendskab til Dragør Golfklub – og at vore faciliteter kommer til at danne rammen for endnu flere glade timer for os allesammen.

Forbedringstiltag

Derfor vil vi fra den 1. august og to måneder frem afprøve følgende to forbedringstiltag, som andre klubber allerede har god nytte af:

  • På kontoret sammenlægger vi alle 1 og 2 bolde, hvis de ligger tæt. Dermed vil vi i større omfang spille 3-4 bolde særligt i weekenden, og vi undgår dermed mange af de gennemlukninger, vi har i dag (praksis fremover bliver, at man lukker igennem, hvis der er et frit hul foran).
  • Vi nedsætter antallet af boldrender til en i timen frem til kl. 0900 og til to i timen fra kl. 1500. Vi håber vi hermed har imødeset behovet fra medlemmer som er på arbejdsmarkedet.

Vi tror på, at disse tiltag vil være til glæde for flertallet. Det vil skabe et flow på banen. Det vil øge muligheden for, at flere kan spille golf hos os. Og det vil helt sikkert også skabe nye venskaber og relationer på tværs i klubben.

Evaluering i oktober

Vi ved godt, at alle forandringer tager tid at vænne sig til. Men det er vores håb, at vi med disse tiltag bevæger klubben i den rigtige retning. Derfor håber vi også på jeres opbakning. Til oktober evaluerer vi forbedringstiltagene og justerer dem selvfølgelig i det omfang, det giver mening.

Al konstruktiv feedback (positiv såvel som negativ) på tiltagene er selvfølgelig meget velkommen i prøveperioden på mail: bestyrelse@dragor-golf.dk. Denne feedback vil indgå i evalueringen i oktober.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen