Til orientering: UÆNDRET KONTIGENT i 2023

Bestyrelsen har her i efteråret vurderet de økonomiske rammer, der skal gælde for klubben i 2023. Vi har set på flere scenarier, og efter bl.a. råd og anbefalinger fra DGU, har vi nu lagt os fast på følgende:

Vi bibeholder kontingentet uændret i 2023. Vi fortsætter projektet med vand mv. til banen. Og vi investerer i jordvarme og solpaneler til klubben, hvis vi vel at mærke får de fornødne tilladelser. Andre projekter på vores ønskeliste, sætter vi på hold lige for nu – simpelthen af respekt for, at mange udgifter stiger i denne tid både for klubben og vores medlemmer.

Et par forklarende ord til begrundelse

Vi oplever alle stigende udgifter i denne tid, og også i klubben ser vi stigende priser særligt på gassen og drivmidlerne. Ingen ved som bekendt, hvornår vi kan komme “tilbage til normalen”, eller hvad normalen bliver. Derfor skruer vi lidt ned for nye ambitioner og aktiviteter i 2023.

Vi holder dog fast i de store og vigtige indsatsområder, som vi allerede har sat i gang, og som også vil være energibesparende og økonomisk fornuftige at gå videre med nu.

Det ene er “Projekt vand”, hvor vi ønsker at etablere søer, hvis vi får godkendelsen på plads. Vi går også videre med at undersøge muligheden for at få jordvarme og solpaneler til klubben. Det vil nemlig alle være investeringer, vi har råd til nu, og som også vil give besparelser for klubben på lidt længere sigt.

Vores søde greenkeepere har tilsvarende spændende projekter på banen, som vil blive afsluttet i 2023. Og med den flotte indsats fra alle vores frivillige, vil der også her være gode projekter, vi kan gennemføre, selvom budgettet er begrænset.

Vi får et godt 2023

Selvom ambitionerne altså er på et lidt lavere blus i 2023, glæder vi os over, at vi har en dejlig klub med en sund økonomi og stadig kan glæde os over udviklingsprojekter, der peger fremad. På den måde ønsker vi at bibeholde og styrke vores dejlige klub, og samtidig skabe ro omkring kontingentet i 2023.

Med venlig hilsen

Carsten Ardilsø, Kasserer