Halvårsstatus på klubhuset

I starten af året er restaurantområdet blevet frisket op. Nikolas og Andreas har fået lov til at sætte deres eget præg på restauranten, og der er blevet malet, kommet nye lamper op og indkøbt borde, som er nemmere at rykke rundt på. Mange har nok opdaget, at det har regnet ind gennem loftet ved vores skotrender. Dette er blevet repareret og zinken er blevet loddet, så det nu skulle være tæt. Loftet i mødelokalet på førstesalen faldt ned og der måtte derfor et nyt op.
Vores gasregning er steget med 225%, men vores elpris er fast, så her er den som forventet. Vi bruger dog årligt mange kilowatt, og derfor er vi sammen med firmaet Elimar ved at undersøge, hvordan forbruget er fordelt, så vi forhåbentlig kan finde en måde at reducere det på. Vi er desuden i gang med at undersøge mulighederne for jordvarme og solenergi, så vi evt. kan sløjfe gassen og selv producere vores strøm.
Der bliver gjort rent en gang dagligt. Her bliver der støvsuget og vasket gulve, toilet og vask bliver taget på toiletterne og der fyldes op i skuffer med toiletpapir (rengøringen fungerer lidt anderledes for de to toiletter i restauranten). Toiletterne benyttes meget, hvilket betyder at de ikke står og skinner hele dagen. På nogle tidspunkter bliver de brugt 30 gange i timen, så det kræver at man rydder op efter sig og efterlader toiletterne i samme stand som man ønsker at modtage dem i – akkurat samme princip som når man har været i sandbunkeren. Vi udvider dog rengøringen med en ugentlig hovedrengøring, hvor der vil blive rengjort paneler og dørkarme, fjernet spindelvæv, afkalket bade og toiletter mv.
Vi har endelig fået tilladelse fra kommunen til at renovere og bygge en lille 1. sals terrasse på det stykke af taget, som der er råd i (se billede nedenfor). Vi forventer at den står klar inden 1. april 2023. Desuden rykker vi receptionen ind i Proshoppen, og får lavet en åbning mellem de to nuværende indgange og tilføjer en disk. Vi har i samarbejde med Carlsberg lavet en aftale om nye markiser til terrasserne, som vil blive skiftet i løbet af året. Der bliver således rigeligt at se til resten af året.
Klubhusteamet har fået flere medlemmer, der er behjælpelige med alle de mindre reparationer, som desværre løbende er nødvendige. Det er alt, lige fra hegn omkring terrassen til udskiftning af regler på facaderne, ja selv de nye bænke ude på banen. Vi sparer rigtig mange penge her ved ikke at skulle have håndværkere til alt! 😃 👏🏻
KLUBHUSUDVALGET