Generalforsamling 15. marts 2023

Så er datoen for årets ordinære generalforsamling fastlagt. Det bliver:                                        

Onsdag 15. marts på Dragør Skole kl. 1900.

Indkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen vil blive sendt ud og lagt på hjemmeside med mindst 14 dages varsel i henhold til klubbens vedtægter.

OBS: Forslag fra medlemmerne skal i henhold til klubbens vedtægter være bestyrelsen i hænde senest onsdag 1. februar. Forslag kan afleveres enten ved direkte henvendelse på kontoret eller via e-mail til kontor@dragor-golf.dk.

På bestyrelsens vegne

Johnny Twile, Formand