Beretning fra rekrutteringsudvalget.

Arbejdet har i år været ganske let, da nye medlemmer kom af sig selv. Vi har derfor ikke brugt penge på annoncer, og det var heller ikke nødvendigt at afholde Golfens Dag.

Kontingentperioden er som bekendt fra 1/4 til 31/3. Pr. 31/3 var der 1.368 medlemmer, hvilket er en stigning/fald på 1,1% i forhold til året før. Den økonomisk vigtigste medlemsgruppe er voksne. Her er der pr. 31/3 1.095 medlemmer. Der er 106 udmeldte, så pr. 1/4 er der 985 voksne medlemmer. Der er ca. 55 på venteliste, som i marts vil blive tilbudt medlemskab. Derudover er der 30 nye golfere, som i april vil blive tilbudt et 2-måneders medlemskab. Vi budgetterer med 1.080 voksne medlemmer pr. 31/3-23.

DGU har opgraderet golfspilleren i Centrum og lavet et statistikmodul. Af det kan vi se, at der i 2021 blev spillet (bekræftede tider) 49.251 runder i 2021. 60% af de tilgængelige starttider var belagt.

Ser vi på boldrenderne, er der ingen statistik. Der er derfor foretaget en manuel optælling på 7 forskellige ugedage fordelt over 7 forskellige uger. Belægningen er 19%. Hvis boldrenderne bliver udnyttet på samme måde som de elektroniske tider, vil kapaciteten bliver øget med 17% eller 228 flere spillemuligheder pr. uge.

Medlemsundersøgelsen gav 555 svar eller en svarprocent på 53%. Vi takker for de mange svar.

På spørgsmålet ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Dragør Golfklub til venner, familie eller kolleger” fik vi en score på 21, hvilket er 12 point lavere end benchmark, som er andre klubber i hovedstadsområdet. Vi ligger 1 point over sidste års undersøgelse. Vi har hvert år ligget under benchmark til trods for, at vi på de enkelte målepunkter generelt ligger over benchmark. Vi tror, at det skyldes, at medlemmerne på spørgsmålet ”ledige tider når eg ønsker at spille”, får en endog meget lav score. Hvorfor anbefale en klub, når der ikke er tider man kan spille.

Der var 264 kommentarer, hvilket er vældig flot og som giver bestyrelsen et godt indblik i, hvad medlemmerne synes om klubben. Svarene bliver gennemgået af bestyrelsen.

Rekrutteringsudvalget