Forholdsregler ved

Tordenvejr

Forhåbentligt ligger det dybt forankret i alle golfspillere, at de ved, at det er farligt at spille, når det lyner. Du skal søge væk fra golfbanen allerede ved den første rumlen i det fjerne, enten ved at gå til klubhuset eller til din bil.

Som golfspiller bevæger du dig rundt på et forholdsvist fladt areal og har samtidig medbragt dine egne antenner i form af golfkøller, som potentielt kan tiltrække lynene.

Hvis du overraskes af et tordenvejr uden mulighed for at søge indenfor i et hus eller en bil, bør du søge til det laveste punkt i det nærmeste terræn og sætte dig på hug med samlede fødder og hovedet mellem benene. I denne stilling rager du ikke så højt op, og du rører kun jorden ét sted. Husk, at vogn og køller ikke må stå tæt ved dig.

Du skal passe på med at opholde dig tæt på træer, selvom det kan være fristende, da tordenvejr ofte bringer store regnbyger med sig.

Regel 1
Hvis der er mere end 5, men mindre end 10 sekunder mellem lyn og tordenskrald:
Søg straks læ i nærmeste større bygning (klubhus, greenkeepergård, eller lignende). Alternativt et lynsikret skur eller en bil (ikke en golfbil, da den ikke yder beskyttelse).

Regel 2
Hvis der er mindre end 5 sekunder mellem lyn og tordenskrald, er lynet under 2 km væk og situationen er farlig:
Efterlad dit golfudstyr og søg straks laveste punkt i det nærmeste terræn (f.eks. en bunker). Sæt dig med bøjede knæ og fødderne samlet tæt ind til kroppen. Hold hovedet nede og armene foldet om knæene. Hold nogle meters afstand til andre personer. Vent her indtil tordenvejret er drevet over.
Søg aldrig læ under store træer og læg dig ikke ned, da livsvigtige organer kommer tæt på jordoverfladen.

Disse simple regler giver ingen garanti, men overholder du dem, kan du med stor sandsynlighed spille din golfrunde færdig, når uvejret er drevet forbi.

Husk, at den bedste sikring mod lynnedslag er at blive inde. Vejrudsigterne er efterhånden så gode, at man ikke bør være i tvivl, når der er tordenvejr på vej.