INFO ANG. AFFALDSSTATIONER

Til medlemmerne i Dragør Golfklub
I forbindelse med vores interne affaldsordning i klubben ved sæsonens start, er det gået
rigtigt godt ude på banen. Vi fornemmer at medlemmerne bruger de affaldsstationer som
er oprettet på hul 1 – 6 – 10 – 12, hvilket hjælper os rigtigt meget i forbindelse med vores
tømninger.
Vi ændrer nu hul 12 til hul 15, da vi kan se det ligger for tæt på hul 10.
Men men….
Samtidig har vi oplevet at det tilsyneladende ikke har været så nemt med sorteringen i
forbindelse med restauranten, derfor har vi nu etableret en ny affaldssortering som alle
burde kunne håndtere, (se billedet), monteret på væggen mellem døren til køkkenet og
toiletterne.
Virkeligheden er, at hvis der i ”madaffald” ligger papir eller servietter, skal vores
køkkenpersonale sortere det fra inden det går på containergården, ellers får vi
(klubben) en ekstra regning på kr. 1.200 + moms. da affaldet skal videreforarbejdes til
biodynami.
Så hjælp dig selv og os andre ved at benytte den nye affaldssortering på banen og i
restauranten.

Med venlig hilsen
Klubhusudvalget.